YRKER / TITLER

 

 

angelmaker

Håndverker som laget artikler av metalltråd

assessor

Bisitter, meddommer i en kollegial domstol

auditeur

Arbeidet med den militære rettspleie

bartskjær

Barber og lege

bolsmed

Grovsmed

bombarder

Kanonmannskap

bordevirker

se possementmaker

buntmager

Håndverker som arbeidet med skinn

bøkker

Håndverker som fremstilte tønner

coffardiekaptein

Kaptein på handelsskip i utenriksfart

damstiger

Oppsynsmann ved gruvedammene

degn

Klokker/kirkesanger

dreier

Håndverker som laget dreide gjenstander

fanejunker

Underoffiser i infanteriet

farger

Håndverker som drev med tekstilfarging

favnsetter Mann som var ansatt til å måle opp brenneved som førtes til byen i favner

feltskjærer

De som gjorde bartskjærtjeneste ved hær og flåte

forblåser

Glassverksarbeider som foretar den første utformingen av en gjenstand

fotblåser

Glassverksarbeider som laget fot og ben til drikkeglass

fyrvarter

Gruvearbeider som passet ildstedene ved gruveanleggene

garmaker

Bergverksarbeider som stod for den siste brenningen av kopperet

garver

Håndverker som utførte garving

glaspuster

Glassverksarbeider

gjørtler

Håndverker som arbeidet i messing (belte-/spennemaker)

gulltrekker

Håndverker som fremstilte gulltråd

halvkar

Unggutt som deltok i fisket

hauer

Gruvearbeider

herberger Person som har det erverv å gi herberge, husly, logi

hytteskriver

Underordnet regnskapsfører ved bergverk

høker

Kjøpmann som drev med småhandel

kardemaker Håndverker som særlig fremstilte ullkarder
karduanbereder Person (garver) som fremstilte karduan (fint lær)

kipper

Håndverker som fremstilte tønner

klamper

Ikke utlært håndverker, især tømrer (tilhugger av treklosser)

knappmaker

Håndverker, framstilte knapper av tråd som var viklet rundt en kjerne

knekt

Ung gruvearbeider

konsumsjonsbetjent

Avgiftsbetjent (skatt)

kopist (copist)

Avskriver

kopperslager

Håndverker som mest produserte kjøkkentøy

kullfogd

Hadde ansvar for mottagelse og disponering av kulltilførsel (bergverk)

landvert

Grunneier i et fiskevær

magistrat

Fellesbegnelse for byråd og borgermester

marketenter Person som hadde rett til å forhandle føde- og drikkevarer, tobakk mm til en bestemt krets av personer, som bodde eller arbeidet sammen, især til soldater i en kaserne eller leir

masmester

Arbeidsformann ved en masovn

musketeer

Infanterist bevæpnet med muskett

mønsterskriver

Medhjelper hos mønstrings- eller innrulleringssjefen

månedslieutenant

Midlertidig ansatt løytnant, med en måneds oppsigelse

måler Tjenestemann som var tilsatt for å påse at det ble brukt riktig mål og vekt i vareomsetningen

nattmand

Bøddelens håndlanger

nærkone

Jordmor eller hjelpekvinne ved fødsel

oldermann

Laugsformann

overskjærer

Tekstilhåndverker

perlestikker Person som sydde klær med perler, gull, silke o.l.

prokurator

Sakfører

repslager

Håndverker som fremstilte tauverk

rittmester

Rytteranfører

rotgyter

Håndverker som støpte kanoner og kirkeklokker

røyert

Rorskar (roer)

paruquemager

Parykkmaker

postmager

Håndverker som førte tilsyn med vannverket

possementmager

Håndverker som laget frynser, lisser, border, bånd o.l.

rittmester

Rytteranfører

sadelmager

Håndverker som laget saler, også møbelstopper og tapetserer

sagskjærer

En som langskar tømmer til planker

senkelmaker

Spenne- og beltemaker

skarpretter

Bøddel

skjærsliper

Person som slipte sakser, kniver o.l.

sporemaker

Smedhåndverker som var spesialist på rideutstyr

stiger

Arbeidsformenn med forskjellige ansvarsområder i gruver

stodderfogd/-konge

Førte tilsyn med tiggere og omstreifere

stykkjunker

Høyeste underoffisergrad i artilleriet

svarver

se dreier

sverdfeger

Håndverker som laget hogg- og stikkvåpen

tobakspinder

Håndverker som rullet sammen tørrede og pressede tobakksblad

vognmaker

Håndverker som laget kjøretøy (Hjulmager)

vraker

Kvalitetssorterer

 

Copyright © 2005-2007 Jan Sneisen