Alperosen
 

Høyt på Alpens isbelagte tinde,
der hvor ingen mann har satt sin fot,
der svaier Rosen for de friske vinde;
i fjellets revner fester den sin rot.

 
Ned i dalen vokste opp en blomme,
yndig ren som Alpens Rose hvit.
Mange beilere til henne komme
for å vinne piken huld og blid.

 
Hun var ung, hun var en yndig terne,
datter av den rike kjøpmann Bro.
Med henne fulgte ingen lykkens stjerne;
ti i hennes sinn tok stolthet bo.

 
«Alpens Roser» sukkede hun ofte,
«Giv Gud, jeg hadde dem en liten stund!
Smakte akk, hvor frydefullt de duftet,
lykke få et kyss på deres mund!»

 
Dalens yngling henne hånden rekker:
«O Alvilde, bli min skjønne brud!
Alt mitt gull jeg for din fot nedlegger;
klær deg opp som Alpens Rose prud.»

 
«Nei», hun svarte, «ingens brud jeg bliver,
før jeg får det løfte av hans munn,
at han meg en Alperose giver,
fjellets blomst av ham jeg fordrer kun.»

 
«Hør da, Kuno, hvis du den meg henter,
vil jeg evig, evig bli din brud;
all min kjærlighet jeg til deg skjenker;
bring meg rosen da og gå med Gud.»

 
Raskt han klatret opp ad fjellets side,
høyt deroppe lykkelig han stod,
plukkede de skjønne roser hvite
og ned dem kastet for Alvildes fot.

 
«Min Alvilde, jeg deg Rosen bringer,
som deg så uskyldsren og hvit som sne.»
Hans ord så tydelig mot henne klinger:
«O Gud, jeg faller; la din vilje skje.»

 
I fortvilelse og sorgens smerte,
hun faller om og dekker nu hans lik.
«Store Gud, o trøst mitt arme hjerte,
og hør min Kuno, vit jeg elsker deg.»

 
Farvel foreldre, her på livets bølge,
og søskende som lykken tar imot.
På berget steg hun, falt så ved hans side,
der lå hun blodig, kold ved klippens fot.

 
Alvildes fader kom nu straks til stede,
just som de i døden bleknet var.
Alle dalens folk med ham begreter;
dette unge dødens brudepar.

 
Megen sorg og ulykke kan komme,
ved en kvinnes stolte overmot.
Alpens roser er ei lenger hvite;
de er farvet rød i deres blod.